Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2020 tonen

Ouderbetrokkenheid: wie warmte geeft, krijgt warmte terug. - Ludo Heylen

E lzenhof is een school voor buitengewoon onderwijs. 109 kinderen kunnen er terecht voor het  basisaanbod (vroegere type 1 en 8), voor type 3 of type 9 onderwijs. Het is  een dynamische school die een aantal jaren geleden resoluut heeft gekozen om op een andere manier met de ouders te gaan samenwerken.  Ze spreken zelf van een “mindshift”: ze zijn anders gaan denken over de inbreng van ouders. Om die inbreng van ouder te kunnen garanderen is er vooral vertrouwen nodig. Dat zeggen Anne Broos, Gok-coördinator en Martine Lowet, directeur van de school.   Vertrouwen krijgen Martine: “Vertrouwen winnen betekent ouders beter leren kennen, drempels wegwerken, echt geïnteresseerd luisteren en de deskundigheid van ouders erkennen en omarmen. Ook laten aanvoelen dat de school steeds het beste wil voor hun kind en begaan is met hoe hun kind ontwikkelt. Niet vanuit een belerende houding wel vanuit een open geest met oog voor de bezorgdheden van de ouders.”   Een goede band opbouwen vraagt ve

Het spelbord. Blijf trouw aan je visie! - Marieke Holvoet

  Nieuwe spelregels        Terwijl we de handgel rijkelijk laten vloeien en de afstand goed bewaren,   zijn er dit schooljaar veel nieuwe spelregels van kracht: mondmaskers in het secundair, in de lagere school mag samenspelen op de speelplaats, streven naar een minimum aan thuisonderwijs, … Maar we kunnen weer naar school! We kunnen nieuwe kinderen en leerlingen ontmoeten! We kunnen met hernieuwde energie een nieuwe groep verwelkomen. Het is een moment om jezelf opnieuw te laten kennen en je werking met een nieuwe groep   te upgraden. Pionnen herschikt Maar ook intern werden de pionnen herschikt. Nieuwe collega’s doen hun intrede, dezelfde mensen palmen   andere posities in, aangepaste samenwerkingen, … Nu de pionnen anders staan is het opnieuw wennen en zoeken naar een evenwicht tijdens het opstarten, eerste bijeenkomsten van werkgroepjes, contacten leggen en doelen bepalen … Tuckman benoemt de 4 stadia van groepsvorming: forming, storming, norming en performing. Bij een nieu

Welbevinden verhogen? Ga voor buitenspel! - Bart Declercq & Griet De Bruyckere

Buitenspel maakt kinderen gelukkiger      De onderstaande grafiek verscheen in een recent Unicef-onderzoeksrapport 1 . Aan tienjarigen in economisch welstellende landen vroeg men hoe vaak ze de laatste twee weken buiten gespeeld hadden. Daarnaast vroeg men de tienjarigen ook om aan te geven hoe gelukkig ze waren op een schaal van nul tot tien (van minst tot meest gelukkig). De conclusie: Er is een sterke link tussen geluk en veel buiten kunnen spelen! In de meeste landen scoort men één tot anderhalf punt hoger op de gelukschaal als men dagelijks buiten kan spelen. Buiten spelen maakt gelukkiger.     De kip of het ei? Correlatie en causaliteit De samenhang tussen geluk en veel buiten spelen is op zich al veelzeggend, maar het is geen oorzakelijk verband. Correlaties zijn geen causaliteit. Zo is het best mogelijk dat – om maar iets te zeggen – kinderen die dagelijks chocolade krijgen – ook gelukkiger zijn. Er zijn onderliggende factoren die geluk mee beïnvloeden. Dat blijkt ook b