Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Ouderbetrokkenheid: wie warmte geeft, krijgt warmte terug. - Ludo Heylen

Elzenhof is een school voor buitengewoon onderwijs. 109 kinderen kunnen er terecht voor het  basisaanbod (vroegere type 1 en 8), voor type 3 of type 9 onderwijs. Het is  een dynamische school die een aantal jaren geleden resoluut heeft gekozen om op een andere manier met de ouders te gaan samenwerken.  Ze spreken zelf van een “mindshift”: ze zijn anders gaan denken over de inbreng van ouders. Om die inbreng van ouder te kunnen garanderen is er vooral vertrouwen nodig. Dat zeggen Anne Broos, Gok-coördinator en Martine Lowet, directeur van de school.
Vertrouwen krijgenMartine: “Vertrouwen winnen betekent ouders beter leren kennen, drempels wegwerken, echt geïnteresseerd luisteren en de deskundigheid van ouders erkennen en omarmen. Ook laten aanvoelen dat de school steeds het beste wil voor hun kind en begaan is met hoe hun kind ontwikkelt. Niet vanuit een belerende houding wel vanuit een open geest met oog voor de bezorgdheden van de ouders.”Een goede band opbouwen vraagt veel energie en…
Recente berichten

Het spelbord. Blijf trouw aan je visie! - Marieke Holvoet

Nieuwe spelregels       Terwijl we de handgel rijkelijk laten vloeien en de afstand goed bewaren, zijn er dit schooljaar veel nieuwe spelregels van kracht: mondmaskers in het secundair, in de lagere school mag samenspelen op de speelplaats, streven naar een minimum aan thuisonderwijs, … Maar we kunnen weer naar school! We kunnen nieuwe kinderen en leerlingen ontmoeten! We kunnen met hernieuwde energie een nieuwe groep verwelkomen. Het is een moment om jezelf opnieuw te laten kennen en je werking met een nieuwe groepte upgraden.
Pionnen herschiktMaar ook intern werden de pionnen herschikt. Nieuwe collega’s doen hun intrede, dezelfde mensen palmenandere posities in, aangepaste samenwerkingen, … Nu de pionnen anders staan is het opnieuw wennen en zoeken naar een evenwicht tijdens het opstarten, eerste bijeenkomsten van werkgroepjes, contacten leggen en doelen bepalen … Tuckman benoemt de 4 stadia van groepsvorming: forming, storming, norming en performing. Bij een nieuwe start ga je eerst…

Welbevinden verhogen? Ga voor buitenspel! - Bart Declercq & Griet De Bruyckere

Buitenspel maakt kinderen gelukkiger     De onderstaande grafiek verscheen in een recent Unicef-onderzoeksrapport1. Aan tienjarigen in economisch welstellende landen vroeg men hoe vaak ze de laatste twee weken buiten gespeeld hadden. Daarnaast vroeg men de tienjarigen ook om aan te geven hoe gelukkig ze waren op een schaal van nul tot tien (van minst tot meest gelukkig). De conclusie: Er is een sterke link tussen geluk en veel buiten kunnen spelen! In de meeste landen scoort men één tot anderhalf punt hoger op de gelukschaal als men dagelijks buiten kan spelen. Buiten spelen maakt gelukkiger.
De kip of het ei? Correlatie en causaliteitDe samenhang tussen geluk en veel buiten spelen is op zich al veelzeggend, maar het is geen oorzakelijk verband. Correlaties zijn geen causaliteit. Zo is het best mogelijk dat – om maar iets te zeggen – kinderen die dagelijks chocolade krijgen – ook gelukkiger zijn. Er zijn onderliggende factoren die geluk mee beïnvloeden. Dat blijkt ook bij buitenspel: f…

Een vliegende start!

Buitenspelen anders bekeken - Veronique Steen & Elisabeth Van Mol

Spelen is iets wat kinderen van nature uit doen, het is hun manier om zichzelf en de wereld te ontdekken. Spelen in de natuur en met natuurelementen legt bij kinderen de basis voor een houding van respect en zorg voor deze planeet.  
De huidige coronacrisis illustreert heel goed de nood hieraan: als we de wetenschappers beluisteren dan heeft deze crisis te maken met de manier waarop de mens omgaat met de natuur en met onze vervreemding ervan. Laat het duidelijk zijn, we moeten de natuur respecteren. Wij hebben de natuur nodig om te overleven en niet andersom. Om op wereldniveau verandering te realiseren moeten we klein beginnen, bij de kinderen dus.
We geven graag inspiratie mee hoe je aan de verbondenheid tussen kind en natuur elke dag kan meewerken. 
De zintuigenJe verbindt je vooral met je omgeving door je zintuigen: kijken, horen, proeven, ruiken en voelen. Buiten kunnen baby’s kijken naar wat er beweegt: bladeren die ritselen in de wind, de wolken die voorbijvliegen, vogels die op …

Kampioen! Zo mag je jezelf noemen – Marieke Holvoet

Weken thuis, weken je gehele klaswerking herwerken, steeds maar bijsturen en aanpassen volgens de laatste richtlijnen …  En intussen wikken en wegen, kauwen en herkauwen… Op zo’n momenten  kan  twijfel al eens opduiken en wil je de handdoek misschien in de ring gooien.  Wil ik dit nog wel? Waarom doe ik deze job? Wat is de bedoeling ervan? Tijd, wellicht, om even stil te staan bij jouw werk. Is wat je doet nog steeds een mix van passie, missie, roeping en een beroep?
Of twijfel je?  Dat de wereld jou nodig heeft, is duidelijk. Lees het nieuws maar eens. Je wordt ervoor betaald, althans, dat hoop ik wel. Je bent er ongetwijfeld ook goed in, al merk ik dat je het zelf nog altijd niet helemaal gelooft. Je houdt ervan… ik hoor het je vragen: ‘hou ik er nog van? Wil ik nog terug naar de klas?’
Tijdens de voorbije periode werd veel van jou verwacht… jouw motivatie en ambitie werden uitgeperst om het onderste uit de kan te halen want de verwachtingen lagen hoog. Jij bleef de leerkracht die …

Stel evidenties in vraag! - Evelien Krijn

Deze mooie, maar vooral wijze woorden komen van Ludo Heylen, directeur van CEGO. Ze zijn toepasbaar in veel verschillende situaties, zowel in je dagelijkse routines als op relationeel of werkvlak… Mijn werkvlak is onderwijs, specifiek kleuteronderwijs. Wat zijn er veel evidenties! Gewoontes waarbij we niet meer stilstaan, waarbij we ons niet meer afvragen waarom we ze doen. Waarom doen we wat we doen? Waarom doe je op school de dingen die je doet? Doe je ze omdat het de gewoonte is? Is het een traditie? Doe je bepaalde dingen omdat je collega’s het zo doen, omdat het altijd al zo geweest is? We beseffen het niet altijd... dat we dingen op automatische piloot doen, zonder er nog verder over na te denken. Als je evidenties in vraag gaat stellen, dan is de waarom-vraag ontzettend belangrijk! Waarom doen we wat we doen? Wat willen we ermee bereiken? Wat is de meerwaarde?

Denkproces In de rij staan bij het belsignaal, een keuzesysteem met beperkingen, het klassikaal onthaal, werkjes aan de mu…