Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Kus de talenten wakker! (deel 5) - Een talentenfeest met bubbels - Ivan Van Gucht

In deze laatste bijdrage in onze reeks ‘Kus de talenten wakker’ inspireren we je graag met een talentenverhaal aan de hand van enkele activiteiten uit de inspiratiebubbels [1] . In deze inspiratiesbubbels [2] vind je telkens 60 ideetjes om in de klas mee aan de slag te gaan. Er is ook aangeven op welk eiland de beschreven activiteit kan gesitueerd worden.   Ik gebruikte deze inspiratiekaarten naar aanleiding van een talentenfeest dat we in onze klas organiseerden. De kinderen kregen een aanbod van kaarten uit de inspiratiebubbels en konden kiezen wat ze wilden doen. Daarbij hadden de kinderen de keuze om alleen of in groepjes te werken. Ik liet ze volledig zelfstandig aan de slag gaan, om de verrassing voor zichzelf en voor mij als leerkracht te vrijwaren. Hieronder zie je een   overzicht van welke kaarten en activiteiten aan bod zijn gekomen.   Muzische toiletten Kinderen kozen voor het kaartje muzische toiletten en hingen aan de binnenkant van de deur van de toiletten (of o
Recente posts

Ontdek onze nieuwe publicaties. Ideale paasvakantielectuur.

  Ruimte voor initiatief in het basisonderwijs met kleuters Marieke Holvoet  &   Ludo Heylen Leer kleuters zelfstandig worden Welke tools stimuleren zelfsturing bij kleuters? Hoe werk je samen met je klas een project uit? Waarom is vrijheid geven niet hetzelfde als structuur loslaten? Kleuters zijn gedreven om de wereld teverkennen, op prikkels in te spelen en betekenis te geven aan wat ze tegenkomen. Ze willen zaken ontdekken, zelf ervaren en doen. Wat kleuters zelf kiezen, boeit hen meer dan wat je ze oplegt en stuwt hun ontwikkeling de hoogte in. Ruimte voor initiatief in het basisonderwijs met kleuters  beschrijft concreet hoe je als leraar zelfsturing en ondernemingszin bij de allerjongsten stimuleert. Het vertelt hoe je de ruimte zo kunt inrichten opdat kleuters sneller zelf aan de slag zouden gaan. Of hoe je als begeleider kunt helpen om voor elk kind een geschikte uitdaging te zoeken. Initiatief nemen verhoogt niet alleen de betrokkenheid, het vergemakkelijkt ook het leren.

Essen leest! - Bart Van Spaendonk

  Het leesniveau van onze Vlaamse leerlingen is al jaren een hot item in en buiten de onderwijswereld.  Het departement onderwijs wil leesbevordering op school stimuleren en lanceerde daarom eind vorig schooljaar de projectoproep “Lezen op school”. Samenwerkingsverbanden tussen o.a. scholen en bibliotheken kwamen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De Essense basisscholen en de lokale bib sloegen de handen in elkaar en dienden een tweejarige projectaanvraag in. Met succes!   In september 2020 ging het project “Essen Leest!” van start.   Dit project steunt op twee pijlers: een intensieve samenwerking tussen de scholen en de bib enerzijds, en professionele begeleiding bij het versterken van duurzaam leesonderwijs in de scholen zelf anderzijds. Samenwerking met de bib Eén van de voornaamste elementen in sterk leesonderwijs, is de toegang tot degelijk leesmateriaal. Toch bevatten de huidige klasbibliotheken van de basisscholen vaak een eenzijdig aanbod van verouderde boeken. T

Kus de talenten wakker! (deel 4) - Een talentvriendelijke kleuterklas - Evelien Krijn

Het woord ‘talenten’ wordt in onderwijs al snel in de mond genomen. Natuurlijk vindt iedereen het belangrijk om hiervoor oog te hebben en om erop in te zetten in de klas. Maar een degelijk uitgewerkte visie op talentontwikkeling en een structurele opbouw doorheen de basisschool ontbreekt nog te vaak. Leerkrachten werken hierrond in de klas door bijvoorbeeld eens een thema rond talenten uit te werken, door kinderen via een buddysysteem in hun sterkte anderen te laten helpen of door sporadisch een terugblikgesprekje. Wel allemaal stuk voor stuk leuke initiatieven maar met te weinig draagkracht naar blijvende effecten als daar geen vervolg wordt aangebouwd.  Als je bewust kiest voor talentontwikkeling, is het nodig om het uit te spitten en volledig in te bedden in de gehele kleuterschool. Oog hebben voor talenten Kun jij de talenten van jouw kleuters zien? Alles begint met de bril waar je als leerkracht door kijkt. Wat valt volgens jou onder een talent? Kijk je breed genoeg? Zet je e

Kus de talenten wakker! (deel 3) - Laura Van de Voorde & Bart Declercq

Het start in de voorschoolse opvang Over welke talenten praten we? Talentenkiemen of talent-in-wording Een talent is een kiem, een groeipotentieel, waarin heel wat mogelijkheden vervat zitten die – mits veel motivatie en stimulansen – kansen bevatten om uit te groeien tot een bijzonder iets (…). We verleggen het accent hier van ‘iets al goed kunnen’ naar ‘het vooruit willen’. Elk kind heeft immers een enorm groeipotentieel. Via observatie vinden we heel wat waar eenkind in wil en kan groeien (Aerden, 2010).   Marie (24 maanden) kiest een boek uit de kast. Ze gaat hiermee op de stoel van de begeleider zitten. Enthousiast imiteert ze het voorleesmoment. Jules (20 maanden) komt er nieuwsgierig bij zitten. Marie vertelt wat er op de kaft staat. Ze toont de cover aan Jules, slaat het blad om en gaat verder. Tijdens het voorlezen stelt ze vragen aan Jules. Ze gebruikt intonatie en haar mimiek toont dat het verhaal op een gegeven moment best spannend is. Marie geniet duidelijk van w

Leerachterstand. Leerachterstand. Leerachterstand. Je hoort haast niets anders als het over onderwijs gaat. - Ludo Heylen

  “Stuur kinderen niet met een stempel “leerachterstand” de toekomst in!" (Marcel van Herpen). De jongste maanden worden we voortdurend geconfronteerd met uitspraken en krantenkoppen rond de opgelopen leerachterstand van onze kinderen/jongeren tijdens deze corona pandemie. Sommige spreken al van een historische achterstand, van een corona-generatie, ja zelfs een verloren generatie.  En net daar wringt het schoentje. Mogelijk is de manier waarop er over deze generatie gepraat wordt nefast voor hun ontwikkeling. Deze stempel drukt echt wel op onze schoolgaande jeugd.   "Als je kinderen van jongs af aan laat weten dat ze een achterstand hebben, gaan ze zich daar naar gedragen. Dat heeft geweldige beperkingen voor een ongelooflijk potentieel wat we verloren laten gaan [1] .”   Je zal meer een kind van nu zijn! Ik citeer graag Yvonne Zandhuis die als directeur een brief schrijft naar de ouders en leerkrachten omdat ze zich ergert aan de negatieve berichtgeving over de le