Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2021 tonen

Essen leest! - Bart Van Spaendonk

  Het leesniveau van onze Vlaamse leerlingen is al jaren een hot item in en buiten de onderwijswereld.  Het departement onderwijs wil leesbevordering op school stimuleren en lanceerde daarom eind vorig schooljaar de projectoproep “Lezen op school”. Samenwerkingsverbanden tussen o.a. scholen en bibliotheken kwamen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De Essense basisscholen en de lokale bib sloegen de handen in elkaar en dienden een tweejarige projectaanvraag in. Met succes!   In september 2020 ging het project “Essen Leest!” van start.   Dit project steunt op twee pijlers: een intensieve samenwerking tussen de scholen en de bib enerzijds, en professionele begeleiding bij het versterken van duurzaam leesonderwijs in de scholen zelf anderzijds. Samenwerking met de bib Eén van de voornaamste elementen in sterk leesonderwijs, is de toegang tot degelijk leesmateriaal. Toch bevatten de huidige klasbibliotheken van de basisscholen vaak een eenzijdig aanbod van verouderde boeken. T

Kus de talenten wakker! (deel 4) - Een talentvriendelijke kleuterklas - Evelien Krijn

Het woord ‘talenten’ wordt in onderwijs al snel in de mond genomen. Natuurlijk vindt iedereen het belangrijk om hiervoor oog te hebben en om erop in te zetten in de klas. Maar een degelijk uitgewerkte visie op talentontwikkeling en een structurele opbouw doorheen de basisschool ontbreekt nog te vaak. Leerkrachten werken hierrond in de klas door bijvoorbeeld eens een thema rond talenten uit te werken, door kinderen via een buddysysteem in hun sterkte anderen te laten helpen of door sporadisch een terugblikgesprekje. Wel allemaal stuk voor stuk leuke initiatieven maar met te weinig draagkracht naar blijvende effecten als daar geen vervolg wordt aangebouwd.  Als je bewust kiest voor talentontwikkeling, is het nodig om het uit te spitten en volledig in te bedden in de gehele kleuterschool. Oog hebben voor talenten Kun jij de talenten van jouw kleuters zien? Alles begint met de bril waar je als leerkracht door kijkt. Wat valt volgens jou onder een talent? Kijk je breed genoeg? Zet je e

Kus de talenten wakker! (deel 3) - Laura Van de Voorde & Bart Declercq

Het start in de voorschoolse opvang Over welke talenten praten we? Talentenkiemen of talent-in-wording Een talent is een kiem, een groeipotentieel, waarin heel wat mogelijkheden vervat zitten die – mits veel motivatie en stimulansen – kansen bevatten om uit te groeien tot een bijzonder iets (…). We verleggen het accent hier van ‘iets al goed kunnen’ naar ‘het vooruit willen’. Elk kind heeft immers een enorm groeipotentieel. Via observatie vinden we heel wat waar eenkind in wil en kan groeien (Aerden, 2010).   Marie (24 maanden) kiest een boek uit de kast. Ze gaat hiermee op de stoel van de begeleider zitten. Enthousiast imiteert ze het voorleesmoment. Jules (20 maanden) komt er nieuwsgierig bij zitten. Marie vertelt wat er op de kaft staat. Ze toont de cover aan Jules, slaat het blad om en gaat verder. Tijdens het voorlezen stelt ze vragen aan Jules. Ze gebruikt intonatie en haar mimiek toont dat het verhaal op een gegeven moment best spannend is. Marie geniet duidelijk van w