Doorgaan naar hoofdcontent

Stel evidenties in vraag! - Evelien Krijn

Deze mooie, maar vooral wijze woorden komen van Ludo Heylen, directeur van CEGO. Ze zijn toepasbaar in veel verschillende situaties, zowel in je dagelijkse routines als op relationeel of werkvlak… Mijn werkvlak is onderwijs, specifiek kleuteronderwijs. Wat zijn er veel evidenties! Gewoontes waarbij we niet meer stilstaan, waarbij we ons niet meer afvragen waarom we ze doen.
Waarom doen we wat we doen?
Waarom doe je op school de dingen die je doet? Doe je ze omdat het de gewoonte is? Is het een traditie? Doe je bepaalde dingen omdat je collega’s het zo doen, omdat het altijd al zo geweest is? We beseffen het niet altijd... dat we dingen op automatische piloot doen, zonder er nog verder over na te denken. Als je evidenties in vraag gaat stellen, dan is de waarom-vraag ontzettend belangrijk! Waarom doen we wat we doen? Wat willen we ermee bereiken? Wat is de meerwaarde?


Denkproces
In de rij staan bij het belsignaal, een keuzesysteem met beperkingen, het klassikaal onthaal, werkjes aan de muur, een poppenhoek enkel open in de namiddag, werkblaadjes, kleutertoetsen, een klassikaal fruitmoment, productgerichte knutselwerken… Het zijn allemaal voorbeelden van mogelijke evidenties die in vraag gesteld kunnen worden. Samen met collega’s deze onderwerpen bespreekbaar maken, van elkaar horen hoe je er tegenover staat, je als team afvragen wat het de kleuters bijbrengt… is een heel waardevol proces. Je gaat terug naar de kern! De evidentie, de gewoonte wordt herbekeken en opnieuw overdacht. Als het waarom weer duidelijk is, kan je overgaan tot het wijzigen van de gewoonte óf zelfs het afschaffen ervan. Alles is oké, als je het maar bekeken hebt met een kritische bril, eventueel gestaafd door onderzoek in functie van de ontwikkeling van de kleuters en niet uit gemakzucht of uit eigenbelang van de leerkracht.
Nieuwe energie
Het doen zonder denken, het handelen op automatische piloot maakt dat we onszelf op dat vlak niet meer uitdagen. Het doorbreken van die patronen zorgt vaak voor een prikkeling van de geest. Het geeft nieuwe energie om anders tegen situaties aan te kijken, om er alternatieven voor te bedenken, om er creatief mee om te gaan. Nieuwe ideeën worden misschien aangewakkerd  binnen het proces van het in vraag stellen van evidenties. 
In deze vreemde tijden lijkt het me belangrijker dan ooit om stil te staan bij al die evidenties. Laten we deze periode aangrijpen om goed na te denken wat we willen blijven doen en wat we willen veranderen.
Het zou zo maar even kunnen dat het smaakt naar meer en dat jullie opeens op de trein van de vernieuwing zijn gestapt, maar dan volledig uit eigen beweging en vanuit het eigen denkproces!
Evelien

Reacties

Populaire posts van deze blog

Hoera, mijn kind verveelt zich! - Els Menu & Greet Herssens

We worden vandaag overstelpt met honderden leuke ideeën waarmee je je kinderen aan het spelen kan zetten. Langs verschillende kanalen worden kinderen dagelijks uitgedaagd om een filmpje te maken, een spel te spelen, een opdracht te vervullen, … kortom zich zinvol bezig te houden. Zolang ze zich maar niet vervelen. Maar het ‘spannende’ van het sluiten van de scholen is er stilaan afgeraakt, het enthousiasme voor als deze uitdagingen raakt bekoeld.  

Als kinderen het gevoel hebben dat ze zich vervelen grijpen ze heel snel naar hun gsm, hun tablet, de computer of nestelen ze zich voor de televisie. Een andere optie is zeuren: ‘ik verveel mij…’, en vervolgens hopen dat iemand anders met een voorstel aankomt. Het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat onze kinderen zich in deze coronatijd vervelen. Velen van hen hebben het hele jaar door een drukke agenda die dag in dag uit volgeboekt staat. Op school krijgen ze de ene taak na de andere en alle vrije tijd wordt ingenomen door sport, hobby…

Thuis met kleuters in tijden van Corona - Evelien Krijn

Het hele land ligt plat ten gevolge van het coronavirus. De maatregelen zijn ongezien: alles is dicht, scholen bieden enkel noodopvang, ouders werken waar mogelijk van thuis. En zo zitten we opeens drie weken voor de paasvakantie allemaal samen thuis!

Geen extra vakantie, zoveel is duidelijk! Werkbundels werden uitgedeeld, mails met opdrachten verstuurd, onlineplatformen worden ingezet… Maar wat nu met onze kleuters?

Structuur bieden
In de kleuterklas heeft een dag een duidelijke opbouw en een duidelijke structuur. Deze wordt visueel gemaakt aan de hand van een daglijn, zodat kleuters vat krijgen op de dagstructuur. Ook thuis is het zinvol om de dag te structuren en visueel te maken. Vele ideetjes kan je online vinden via Google of Pinterest.
In dit artikel van UCLLkrijg je het advies om de tijd op te splitsen in alleen-tijd en samen-tijd. Wat houdt dat nu precies in?
Alleen-tijd Hoe lang de alleen-tijd kan duren hangt af van je kleuter. Dan gaat het niet alleen om de leeftijd, maar ook h…

Paniek! - Marieke Holvoet

Paniek! Mijn derde kleuter moet volgend jaar naar het eerste leerjaar. “Mijn dochter gaat volgend jaar naar het eerste leerjaar en daar zal ze niet klaar voor zijn!” Vanop 2 meter afstand hoor ik de wanhoopskreet van mijn vriendin aan. Ze schat haar ouderschapskwaliteiten heel laag in want de juf gaf reeds opdrachten mee die zij, als niet-perfecte moeder (wie is dat wel?), mooi maar vol schuldgevoel aan de kant heeft geschoven. “Ik kan het niet opbrengen…ik ben al blij als ik eens zelf kook en geen kant-en-klare maaltijd bestel.” De suggesties van de juf om letterkoekjes te bakken, samen paardjesspel te spelen en de letters uit de krant te knippen, werden voor dochterlief heimelijk verzwegen. Veel ouders zitten in hetzelfde schuitje. En ja, hun kind maakt volgend jaar de stap naar het eerste leerjaar. “Op school leren ze zo veel.” Klopt! Maar de school is er nu even niet. Een andere context vraagt andere manieren van leren.  De schrik slaat zowel ouders als leerkrachten uit de derde kle…