Doorgaan naar hoofdcontent

Stel evidenties in vraag! - Evelien Krijn

Deze mooie, maar vooral wijze woorden komen van Ludo Heylen, directeur van CEGO. Ze zijn toepasbaar in veel verschillende situaties, zowel in je dagelijkse routines als op relationeel of werkvlak… Mijn werkvlak is onderwijs, specifiek kleuteronderwijs. Wat zijn er veel evidenties! Gewoontes waarbij we niet meer stilstaan, waarbij we ons niet meer afvragen waarom we ze doen.
Waarom doen we wat we doen?
Waarom doe je op school de dingen die je doet? Doe je ze omdat het de gewoonte is? Is het een traditie? Doe je bepaalde dingen omdat je collega’s het zo doen, omdat het altijd al zo geweest is? We beseffen het niet altijd... dat we dingen op automatische piloot doen, zonder er nog verder over na te denken. Als je evidenties in vraag gaat stellen, dan is de waarom-vraag ontzettend belangrijk! Waarom doen we wat we doen? Wat willen we ermee bereiken? Wat is de meerwaarde?


Denkproces
In de rij staan bij het belsignaal, een keuzesysteem met beperkingen, het klassikaal onthaal, werkjes aan de muur, een poppenhoek enkel open in de namiddag, werkblaadjes, kleutertoetsen, een klassikaal fruitmoment, productgerichte knutselwerken… Het zijn allemaal voorbeelden van mogelijke evidenties die in vraag gesteld kunnen worden. Samen met collega’s deze onderwerpen bespreekbaar maken, van elkaar horen hoe je er tegenover staat, je als team afvragen wat het de kleuters bijbrengt… is een heel waardevol proces. Je gaat terug naar de kern! De evidentie, de gewoonte wordt herbekeken en opnieuw overdacht. Als het waarom weer duidelijk is, kan je overgaan tot het wijzigen van de gewoonte óf zelfs het afschaffen ervan. Alles is oké, als je het maar bekeken hebt met een kritische bril, eventueel gestaafd door onderzoek in functie van de ontwikkeling van de kleuters en niet uit gemakzucht of uit eigenbelang van de leerkracht.
Nieuwe energie
Het doen zonder denken, het handelen op automatische piloot maakt dat we onszelf op dat vlak niet meer uitdagen. Het doorbreken van die patronen zorgt vaak voor een prikkeling van de geest. Het geeft nieuwe energie om anders tegen situaties aan te kijken, om er alternatieven voor te bedenken, om er creatief mee om te gaan. Nieuwe ideeën worden misschien aangewakkerd  binnen het proces van het in vraag stellen van evidenties. 
In deze vreemde tijden lijkt het me belangrijker dan ooit om stil te staan bij al die evidenties. Laten we deze periode aangrijpen om goed na te denken wat we willen blijven doen en wat we willen veranderen.
Het zou zo maar even kunnen dat het smaakt naar meer en dat jullie opeens op de trein van de vernieuwing zijn gestapt, maar dan volledig uit eigen beweging en vanuit het eigen denkproces!
Evelien

Reacties

Populaire posts van deze blog

Paniek! - Marieke Holvoet

Paniek! Mijn derde kleuter moet volgend jaar naar het eerste leerjaar. “Mijn dochter gaat volgend jaar naar het eerste leerjaar en daar zal ze niet klaar voor zijn!” Vanop 2 meter afstand hoor ik de wanhoopskreet van mijn vriendin aan. Ze schat haar ouderschapskwaliteiten heel laag in want de juf gaf reeds opdrachten mee die zij, als niet-perfecte moeder (wie is dat wel?), mooi maar vol schuldgevoel aan de kant heeft geschoven. “Ik kan het niet opbrengen…ik ben al blij als ik eens zelf kook en geen kant-en-klare maaltijd bestel.” De suggesties van de juf om letterkoekjes te bakken, samen paardjesspel te spelen en de letters uit de krant te knippen, werden voor dochterlief heimelijk verzwegen.  Veel ouders zitten in hetzelfde schuitje. En ja, hun kind maakt volgend jaar de stap naar het eerste leerjaar. “Op school leren ze zo veel.” Klopt! Maar de school is er nu even niet. Een andere context vraagt andere manieren van leren.  De schrik slaat zowel ouders als leerkrachten ui

Terug naar de opvang na corona? Da's even wennen! - Laura Van de Voorde

Hoe je de verbondenheid tussen de kinderen en de opvang kan behouden...  Vroeg of laat loopt de coronacrisis op zijn einde en komen al de kinderen terug naar de opvang. Verschillende kinderen zijn natuurlijk al een hele periode niet in de kinderopvang geweest en ook voor de medewerkers zal het weer aanpassen zijn. We zullen dus misschien niet bij ieder kind van een ‘blij weerzien’ kunnen spreken. Het is dan ook belangrijk dat kinderen tijdens hun afwezigheid de ‘feeling’ met de opvang niet volledig verliezen. Maar daarnaast zal er ook opnieuw aandacht moeten zijn voor het ‘wenproces’.  Voor de kinderen die momenteel niet naar de opvang komen, is het belangrijk dat ze op de ene of andere manier toch verbonden blijven met de opvang. Dit kan het opnieuw starten na een langere afwezigheid vergemakkelijken. Maar hoe doe je dit dan? Hieronder zet ik alvast enkele tips op een rijtje.  Nodig de ouders uit voor een ‘raam bezoekje’  Ouders die in de buurt wonen, kunnen eens kom

Mama, waarom gaan we vijf dagen naar school?! - Nele Van Oosten

Waarvan ik droom, stiekem... en nu iets minder stiekem aangezien ik het met jullie deel... Dat deze periode nu nét die springplank tot innovatie kan zijn. Alle evidenties blijken immers plots niet meer zo evident. Deze en wie weet de komende periode dwingt ons om heel nauwgezet en kritisch naar het schoolconcept in al zijn facetten te kijken. Een zestal jaar gelden botste ik als per toeval op een online reportage “Found in the forest”. Als onderzoekconcept hebben ze met ganse gemeenschap uitgezocht wat school eigenlijk is. Hoe zou school eruit zien als je de invulboeken, de leerjaren, de testen en de muren weghaalt? www.foundintheforest.com Helemaal omvergeblazen toen door de simplistische vraag en aanpak: we maken buiten school met de hele gemeenschap. Dat vraagstuk heeft me nooit meer losgelaten en is nog steeds mijn drijvende kracht in alle innovatietrajecten die ik mee mag begeleiden. Anders kijken Laat ANDERS KIJKEN nu net de eerste stap zijn die nodig is i